Træning i kredsen forudsætter medlemskab af både Rottweilerklubben Danmark SAMT Rottweilerklubben Midtjylland

 

Træning i Rottweilerklubben rk 17 

​Årligt træningsgebyr: 600 kr. 
For at kunne træne i kredsen, skal du betale et træningsgebyr. Kontakt kassereren for indmeldelse og betaling af træningsgebyr. Med i træningsgebyret får du mulighed for at selvtræne på pladsen, de dage hvor der er officiel træning.
Evt. hold og kurser, vil der blive pålagt en ekstra betaling. 

Dette træningsgebyr betales til klubbens konto

​Jyske Bank 
​Reg. nr. 7170
​Konto nr. 2658858

​Husk at angive dit navn, og hvad du betaler for, træningsgebyr, hold, kursus eller andet. 

Nøgle til klubben: 
​Hvis du er medlem af hovedklubben, rottweiler danmark, og samtidigt betaler træningsgebyr, kan du tilkøbe en nøgle, så du selv kan planlægge hvornår du vil træne i klubben. 
​Nøgle får du ved at henvende dig til kasseren, Sanne, og samtidigt betale et depositum på 100 kr. 


Indmeldelse i kredsen, rottweiler danmark, foregår på følgende måde:

​Det er ikke et krav, at du er medlem af rottweiler klubben danmark for at træne i klubben, men det giver dig mange fordele og støtter op om rottweiler klubben. 

​INDMELDING FOREGÅR VED AT KONTAKTE KLUBBENS KASSERER:

Kasserer

Svend Corvinius

Gl. landevej 16

Lindved

7100 Vejle

Tlf. 26 35 15 81

svend@mors-bikes.dk

Kontingenter for 2017 er:

     Enkelt medlemskab:    kr. 550,00
     Familie Medelmsskab: kr. 650,00
Ud over dette opkræves et kredsmedlemsskab som er mellem kr. 50,00 og 150,00
På hjemmesiden under kredse kan du se hvad kontingentet er i din kreds.

 

Hvis du er enkeltperson som vil træne i klubben, så vælger du enkelt medlemskab, er i 2 som ønsker at træne (fra samme husstand) så vælger du familiemedlemskab.

Når du melder dig ind, så kan du vælge hvilken lokalforening/kreds du ønsker at være tilknyttet. Her skal du vælge kreds 17 - Midtjylland.

Du vil efter indmeldelse få et medl. nr. som en mail tilsendt fra hovedklubben.
 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite