Træning i kredsen forudsætter medlemskab af både Rottweilerklubben Danmark SAMT Rottweilerklubben Midtjylland

 

Træning i Rottweilerklubben Midtjylland kreds 17 

​Årligt træningsgebyr: 600 kr. 
For at kunne træne i kredsen, skal du betale et træningsgebyr. Kontakt kassereren for indmeldelse og betaling af træningsgebyr. Med i træningsgebyret får du mulighed for at selvtræne på pladsen, de dage hvor der er officiel træning.
Evt. hold og kurser, vil der blive pålagt en ekstra betaling. 

Dette træningsgebyr betales til klubbens konto

Mobilpay
box0921AS

Bank overførelse
Sydbank
​Reg. nr. 7045
​Konto nr. 1535556


 

​Husk at angive dit navn, og hvad du betaler for, træningsgebyr, hold, kursus eller andet. Indmeldelse i kredsen, rottweiler danmark, foregår på følgende måde:

​Det er ikke et krav, at du er medlem af Rottweilerklubben Danmark for at træne på hold i klubben, men det giver dig mange fordele bl.a. ved selvtræningsmulighed og kurser og hold til reduceret pris. 

​INDMELDING FOREGÅR VED AT KONTAKTE KLUBBENS KASSERER:

Kasserer

kasserer@rottweiler.dk


Kontingenter er:

 

  • Enkelt medlemskab:    kr. 550,00
  • Familie Medelmsskab: kr. 650,00

Ud over dette opkræves et kredsmedlemsskab som er mellem kr. 50,00 og 150,00
På hjemmesiden under kredse kan du se hvad kontingentet er i din kreds.
Medlemskab i kreds 17 er pt. 50,-

 

Hvis du er enkeltperson som vil træne i klubben, så vælger du enkelt medlemskab, er i 2 som ønsker at træne (fra samme husstand) så vælger du familiemedlemskab.

Når du melder dig ind, så kan du vælge hvilken lokalforening/kreds du ønsker at være tilknyttet. Her skal du vælge kreds 17 - Midtjylland.

Du vil efter indmeldelse få et medl. nr. som en mail tilsendt fra hovedklubben.
 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite