Træning i kredsen forudsætter medlemskab af både Rottweilerklubben Danmark SAMT Rottweilerklubben Midtjylland

 

Indmeldelse i kredsen forgår på følgende måde:

​INDMELDING FOREGÅR VED AT KONTAKTE KLUBBENS KASSERER:

Kasserer

Svend Corvinius

Gl. landevej 16

Lindved

7100 Vejle

Tlf. 26 35 15 81

svend@mors-bikes.dk

Kontingenter for 2017 er:

     Enkelt medlemskab:    kr. 550,00
     Familie Medelmsskab: kr. 650,00
Ud over dette opkræves et kredsmedlemsskab som er mellem kr. 50,00 og 150,00
På hjemmesiden under kredse kan du se hvad kontingentet er i din kreds.

 

Hvis du er enkeltperson som vil træne i klubben, så vælger du enkelt medlemskab, er i 2 som ønsker at træne (fra samme husstand) så vælger du familiemedlemskab.

Når du melder dig ind, så kan du vælge hvilken lokalforening/kreds du ønsker at være tilknyttet. Her skal du vælge kreds 17 - Midtjylland.

Du vil efter indmeldelse få et medl. nr. som en mail tilsendt fra hovedklubben.

For at kunne træne i kredsen, skal du betale et træningsgebyr. Det er 600 kr. årligt. Kontakt kassereren for indmeldelse og betaling af træningsgebyr. Med i træningsgebyret får du mulighed for at selvtræne på pladsen, de dage hvor der er officiel træning.

Evt. hold og kurser, vil der blive pålagt en ekstra betaling.

 

Kredsens konto nr.

JYSKE BANK: Reg. nr. 7170  konto: 2658858

Ved indbetaling husk at angive dit navn og evt. kursus/hold/træning
Klik her for at få dit eget GoMINIsite