Referat fra Generalforsamling
Tirsdag den 7. marts 2017
Kl. 19.00
Adresse: Rottweilerklubben Midtjylland, Linåtoften 20B, 8600 Silkeborg


Referat:
 1. Valg af dirigent
  Trine Løve Høegh


   
 2. Valg af to stemmetællere

   
 3. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves
 
 1. Formandens beretning
  Ved konstitueringen af bestyrelsen i 2016, blev der ændret ift. formand. Så siden GF sidste år har ut. været formand. Desværre blev bestyrelsen også reduceret. I efteråret trak Johnni sig pga. personlige omstændigheder, den 7. januar valgte Ib at trække sig fra bestyrelsen og den 19. februar valgte Anders ligeledes at trække sig. Desværre gjorde de det over messenger på facebook, og de er heller ikke mødt op til Generalforsamlingen i dag, så vi kan takke dem for deres arbejde i kredsen.
Generelt må vi sige, at det har været meget svært i kredsen at få flere og nye medlemmer. Faktisk er vi nu nede på 12 medlemmer af kredsen.
Vi har prøvet i løbet af 2016/2017 at skabe mere opmærksomhed på os som kreds, og pt. ser det ud til at begynde at vende.
Tiltrods for, at vi ikke er så mange, så har vi alligevel gjort os bemærket i brugskredse.
I april afholdte vi prøve i kredsen, hvor 3 stillede i en Beg B. (Generalprøve på senere konkurrence)
Alle bestod med fine resultater.
De 3 ekvipager, Johnny og Elvis, Trine og Clara og Helle og Deja vu stillede nemlig også til DKK Beg B DM sidst i april. Det gik rigtig godt for alle 3, alle bestod.
I juni blev der afholdt RKD DM, hvor Johnny og Helle deltog – begge bestod, og blev henholdsvis nr. 2 og 3.
I juli afholdte vi handlerkursus med Ann fra Norge. Stor succes, som vi gentog senere på året. Denne gang i IEC pga vejret. Super lærerigt, som også bragte nogle fine titler med sig efterfølgende på diverse udstillinger.
I oktober holdte vi seminar med Johanna og Mikko fra Finland. Et meget attraktivt kursus, som var udsolgt på få timer. Desværre kom der lidt afbud lige op til, men da vi havde venteliste, så blev pladserne hurtigt fyldt op. Grundet en væsentlig dyre flybillet end tidligere år, gav kurset underskud, hvilket ikke må ske fremover. Det er et kæmpe arrangement, at lave sådan et seminar med 10 HF og en del observatører og fuldforplejning. Stor tak til Trine og Bo for at styre køkkenet med hård hånd og suveræn lækker forplejning.
I november afholdte vi igen prøve i kredsen, hvor 4 ekvipager stillede i en IPO 1. Desværre var det kun 1 som bestod. Igen stor tak til de som var med til at få prøven afviklet.
I sommer indgik vi også aftale med PH folk om brug af pladsen, således at der var mere liv herude. Dette samarbejde værdsætter vi meget.
I sommer fik vi også hegnet banen ind. Noget vi har ønsket længe, da vi er lidt udfordret af løse hunde på banen når vi træner.
Det var en ret dyr post, men tilgengæld, så har vi garanti på deres arbejde.
Der blev købt låse til lågerne, desværre gik de i stykker kort tid efter de blev påsat. Der er dd købt nye låse som gerne skulle kunne holde. Der aftales en ordning med Silkeborg kommune ift. at de får en nøgle, så de kan komme ind og slå græs.
I efteråret afholdte vi arbejdsdag, hvor vi bl.a. fik malet, beskåret en del af træerne. Vi skulle også have haft beklædt skueret, materialerne er købt, men dette var ikke muligt ift. tørring af maling, så det skal gøres til foråret/sommer.
De udtrådte bestyrelsesmedlemmer har alle 3 stadig nøgle til klubben, disse bliver inddraget snarest.
Anders har forsat nogle materialer stående privat, som vi købte til arbejdsdag i efteråret. Disse skal også tilbage til klubben.
Som sagt et lidt turbulent år, men nu ser vi fremad og forsøger efter bedste evne at få mere tilgang til klubben.
Bl.a. er der lige startet 10-11 nye på hold sidste weekend. Og ca halvdelen af dem, har ydret ønske om at melde sig ind i RKD + kredsen. Så fra at vi ved GF er 12 medlemmer så er vi steget til 18.
Vi vil meget gerne være en attraktiv kreds, som tilstræber at tilbyde det som medlemmerne efterspørger. Derfor er alle forslag velkommen. Det kan være kursus typer, instruktører, uddannelse osv. Vi forsøgte i februar med et ”drop in” kursus i ringtræning og det er en stil vi vil forsætte med. Det kunne fx være med emner som ”apport”, dyrlæge førstehjælp, fri ved fod, rundering, fremadsendelse, osv osv.
Vi vil gerne gøre det attraktivt at være medlem i kredsen, derfor bliver det fremadrettet sådan, at man som medlem får rabat både på hold og også kurser.
Jeg ønsker et år med mindre kaos, og hvor vi som kreds forhåbentligt blomstre. Hvor vi afholder mindst en prøve, og måske en udstilling.
 
 
 
 
 
 
 1. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.


  Formanden har fremlagt regnskabet, da kassereren valgte at fratræde bestyrelsen/kassererposten ca. en måned før generalforsamlingen.
   
 2. Fastsættelse af kontingent
  1. Fastsættelse af grundkontingent. (Kredstilhør, pt. 50 kr. årligt)
  2. Træningskontingent – betales direkte til kredsen i januar måned. ( Pt. 600 kr. årligt)

    
 3. Indkomne forslag – sendes senest 4 uger før generalforsamlingen.
  Ingen modtaget


   
 4. Valg af bestyrelse
  1. Helle Andersen, modtager genvalg
  2. Trine Høegh, modtager genvalg
  3. Ingrid Gjødvad – stiller op
  4. Jette Nielsen – stiller op

   Konstituering:
   Formand:
   Helle Andersen, Allingskovgårdsvej 19, 8600 Silkeborg
   Næstformand: Jette Nielsen, Ryvej 37B, 8680 Ry
   Kasserer: Trine Løve Høegh, Håndværkervej 111, 8600 Silkeborg
   Sekretær: Bo Nielsen, Allingskovgårdsvej 19, 8600 Silkeborg
   Best. Medlem: Ingrid Gjødvad, Krogsgårdsvej 100, 8620 Kjellerup
    
Kandidater kan opstille på dagen, så frem de er stemmeberettigede og et valgbart medlem. (Se mønstervedtægterne)
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Kandidater kan opstille på dagen, så frem de er stemmeberettigede og et valgbart medlem. (Se mønstervedtægterne)
Revisor: Karin S. Nielsen, Langbjergvej 10, 7140 stouby
 1. Evt. 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite